2011年10月4日星期二

ธนาคารกรุงไทย

ประวัติ
ธนาคารกรุงเทพเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2487 มีสำนักงานใหญ่แห่งแรกเป็นอาคารพาณิชย์ 2 คูหาในย่านราชวงศ์ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ มีพนักงานเริ่มแรกเพียง 23 คน กรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านแรกคือ หลวงรอบรู้กิจ ท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างฐานลูกค้าของธนาคารด้วยการบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
กรรมการผู้จัดการท่านที่ 2 คือ ชิน โสภณพนิช ซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารที่ครอบครองตำแหน่งได้นานที่สุดถึง 25 ปี (พ.ศ. 2495-พ.ศ. 2520 นายชิน โสภณพนิช เป็นบุคคลที่มีแนวคิดริเริ่มที่ให้ธนาคารขยายเครือข่ายสาขาไปยังท้องที่ที่ห่างไกลทั่วประเทศ ที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่สมบูรณ์ จนทำให้ธนาคารเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมการส่งออก และต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ธนาคารได้เปลี่ยนตราสัญลักษณ์เป็นรูป ดอกบัวหลวง ซึ่งใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน - ปัจจุบัน นายชิน โสภณพนิช เสียชีวิตแล้ว
ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ธนาคารกรุงเทพได้ไปเปิดสาขาที่ต่างประเทศ แห่งแรกคือที่ ฮ่องกง ต่อมาได้ไปเปิดที่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ต่อมาได้ไปเปิดที่ สิงคโปร์
กรรมการผู้จัดการท่านที่ 3 คือ บุญชู โรจนเสถียร เป็นผู้ที่ปรับเปลี่ยนการบริหารงานครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อให้ธนาคารมีมาตรฐานเท่าเทียมกับต่างประเทศ รวมทั้งนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรรมการผู้จัดการท่านที่ 4 คือ ชาตรี โสภณพนิช เป็นผู้นำธนาคารกรุงเทพเข้าสู่ยุคทอง ผลประกอบการของธนาคารกรุงเทพในปี พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2535 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 12 เท่า และเป็นครั้งแรกที่ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ทำกำไรสุทธิมากกว่า 10,000 ล้านบาท ธนาคารกรุงเทพคือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ณ ช่วงสมัยนั้น และ เป็น 1 ใน 200 ธนาคารชั้นนำของโลก และในปี พ.ศ. 2525 ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงเทพมาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ใช้สำนักงานแห่งนี้มาตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการท่านที่ 5 คือ ดร.วิชิต สุรพงศ์ชัย เป็นผู้ที่มีผลงานด้านกิจการธนาคารในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้ธนาคารกรุงเทพเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
กรรมการผู้จัดการท่านที่ 6 คือ ชาติศิริ โสภณพนิช เป็นบุตรชายคนโตของ ชาตรี โสภณพนิช เพียงระยะเวลาแค่ 3 ปีในการบริหารตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เศรษฐกิจไทยที่รุ่งเรืองมานานถึง 30 ปี ก็ได้อวสานลง ด้วยวิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ซึ่งค่าเงินบาทลดลงอย่างมาก หลังจากที่ประเทศไทยใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว สถาบันการเงินหลายรายไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ประสบปัญหาล้มละลาย สถาบันการเงินที่เหลือประสบปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพราะลูกค้าหลายราย ล้วนประสบปัญหาทางการเงิน ท่ามกลางอุปสรรค์เช่นนี้ นายชาติศิริ โสภณพนิช กลับแก้ "วิกฤต" ให้เป็น "โอกาส" โดยการเสริมสร้างรากฐานทางการเงินให้แข็งแรงขึ้นอีกครั้ง
ปัจจุบัน ธนาคารกรุงเทพ เป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในประเทศมีสินทรัพย์ทั้งหมดประมาณ 1.67 ล้านล้านบาท มีสาขาทั้งหมดกว่า 750 สาขา ตู้ ATM กว่า 4,000 เครื่อง สาขาไมโคร (Micro Branch) ที่เปิดให้บริการ 7 วัน อีกกว่า 175 สาขา มีสาขาที่ต่างประเทศทั้งหมด 19 สาขา

วิสัยทัศน์ (Vision)
ธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank) สำหรับลูกค้ารายย่อย ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบัน
พันธกิจ (Mission)

  • เป็นสถาบันการเงินชั้นนำ
  • มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ
  • สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างยั่งยืน
  • ส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญา
  • ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี2011年9月4日星期日

กรุงไทยจ่ายดอกเงินฝาก-บีอี 9.99%

ธนาคารกรุงไทยออกเงินฝากประจำพิเศษ-บีอี 10 เดือนจ่ายดอกเบี้ยสูงลิ่ว 9.99% กำหนดฝากขั้นต่ำครั้งละ 5 หมื่นบาท
นายชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่าธนาคารได้ออก 3 ผลิตภัณฑ์เงินออมระยะสั้นให้ลูกค้าได้เลือกลงทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ได้แก่ เงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน กำหนดเงื่อนไขการรับฝากขั้นต่ำครั้งละ 50,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตราปีละ 3.70%
เงินฝากประจำพิเศษ Step Up 10 เดือน กำหนดเงินฝากขั้นต่ำครั้งละ 50,000 บาทเช่นเดียวกัน จ่ายอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นทุกเดือนตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้าย โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 9.99% ต่อปี ในเดือนที่ 10 ซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรก ที่เสนออัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นทุกเดือน และให้เงื่อนไขพิเศษ จะถอนเมื่อไหร่จะได้ดอกเบี้ยตามประกาศ ไม่มีเบี้ยปรับ โดยอัตราดอกเบี้ยในเดือนที่ 1 จ่าย 1.25% ต่อปี เดือนที่ 2 จ่าย 1.50% ต่อปี เดือนที่ 3 จ่าย 2.00% ต่อปี เดือนที่ 4 จ่าย 2.50% ต่อปี เดือนที่ 5 จ่าย 3.00% ต่อปี เดือนที่ 6 จ่าย 3.50% ต่อปี เดือนที่ 7 จ่าย 4.00% ต่อปี เดือนที่ 8 จ่าย 4.50% ต่อปี เดือนที่ 9 จ่าย 4.75% ต่อปี และเดือนที่ 10 จ่าย 9.99% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 3.699% ต่อปี
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ออกตั๋วแลกเงิน KTB – B/E พิเศษ อายุ 10 เดือน กำหนดยอดซื้อขั้นต่ำครั้งละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นเมื่อครบกำหนด โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันตามที่ได้แจ้งไว้กับธนาคารทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากและซื้อตั๋วแลกเงินได้ที่ทุกสาขากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย.นี้

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงไทย ให้บริการ KTB Smart Open Account

2011年8月28日星期日

ธนาคารกรุงไทย จัดพิธีลงนามการจำหน่ายพันธบัตรผ่านเครื่องเอทีเอ็มกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย จัดพิธีลงนามการจำหน่ายพันธบัตรผ่านเครื่องเอทีเอ็มกรุงไทยด้วย ดร.ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จะร่วมลงนามในสัญญาการจำหน่ายพันธบัตรเพื่อรายย่อยพิเศษ ผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ในงาน ก้าวสู่สังคมแห่งการออม พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ @ ATM ซึ่งเป็นก้าวแรกของการพัฒนาพันธบัตรรัฐบาลที่นำไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 9.00-10.30 น. ณ บริเวณ Banking Hall ชั้น 2 ธนาคารกรุงไทย อาคารสำนักงานใหญ่ นานาเหนือ โดยมีกำหนดการดังนี้
 

2011年8月22日星期一

ธนาคารกรุงไทยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันอังคาร     ที่16ส.ค.2554

 กรุงเทพฯ16ส.ค. - นายเวทย์นุชเจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจขนาดกลางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าจากที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยและภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะนี้ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วในหลายพื้นที่ เช่นจังหวัดสุโขทัยจังหวัดนครสวรรค์สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั้นธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อใช้ฟื้นฟูและซ่อมแซมอาคาร โรงงานสถานประกอบการที่ได้รับความเสียหายการให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่อง

ส่วนผู้ที่ไม่ต้องการกู้เพิ่มธนาคารให้ปลอดชำระเงินต้นนาน6เดือนในส่วนของลูกค้ารายย่อย ธนาคารมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทยสู้อุทกภัยโดยผ่อนปรนให้ปลอดชำระเงินต้นนาน6เดือนเช่นเดียวกันรวมทั้งให้กู้เพิ่มเติมตามจำนวนเงินที่ได้ผ่อนชำระกับธนาคารมาแล้วยังมีสินเชื่อเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กู้ได้สูงสุด60เดือนอัตราดอกเบี้ย6เดือนแรกคงที่ร้อยละ4ต่อปี หลังจากนั้นคิดอัตราเงินฝากประจำ6เดือนบวกร้อยละ1.65ต่อปีโดยปลอดเงินต้นนาน6เดือน นอกจากนี้การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งธนาคารได้ทำอย่างต่อเนื่อง มาตรการกรุงไทยจับคู่ธุรกิจเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถปรับปรุงซ่อมแซมกิจการหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ในราคาพิเศษ.-สำนักข่าวไทย

2011年8月8日星期一

KTB SME Convenience Seminar

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับ นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ผู้ปลุกปั้น MK จนกลายเป็นแบรนด์แกร่ง นายตง ธีระนุสรณ์กิจ ผู้สร้างแบรนด์ คุกกี้อิมพีเรียล ที่ครองใจทั้งคนไทยและต่างประเทศมากว่าหลายศตวรรษ นายสมชัย ส่งวัฒนา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Fly Now มือระฟ้า ขาติดดิน และ นายวุฒินันท์ สังข์อ่อง น้องใหม่นำแบรนด์สินค้ามวยไทย Tuff กุมตลาดออนไลน์ได้อยู่หมัด ที่มาร่วมเสวนา ในหัวข้อ “KTB ตอบโจทย์ SME อยากรู้” ตอน : ลัดฟ้า...คว้าความสำเร็จ และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs ที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “โอกาส SME ไทย...โอกาสประเทศไทย”  ซึ่งธนาคารกรุงไทยจัดให้กับลูกค้าและผู้ประกอบการ SME เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์


ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
5 สิงหาคม 2554

2011年7月25日星期一

กรุงไทยโกยกำไรสูงสุดรอบ16ปี

กรุงเทพฯ : งวด 6 เดือนแรก กรุงไทยกำไรทะลุ 10,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66% สูงสุดรอบ 16 ปี จากสินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง ด้านกรุงศรีกรุ๊ปกำไร 5,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38%
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส 2/2554 เทียบกับไตรมาส 2/2553 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 5,241 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,868 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 55% สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 2,737 ล้านบาท คิดเป็น 29% รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 369 ล้านบาท คิดเป็น 14% อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) ปรับตัวดีขึ้นจาก 2.39% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ที่ 2.68%
สำหรับผลประกอบการในงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 10,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66% ณ 30 มิ.ย. 54 มีสินเชื่อ 1,327,811 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79,970 ล้านบาท คิดเป็น 6% จากสิ้นปี 2553 และมีเงินฝาก 1,312,387 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64,336 ล้านบาท คิดเป็น 5% จากสิ้นปี 2553
ด้านคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารปรับตัวดีขึ้น โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ในงวด 6 เดือนแรก มีจำนวน 67,543 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2553 จำนวน 8,888 ล้านบาท คิดเป็น 12% ทำให้สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (Net NPL) ลดลงเหลือ 3% อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ 13.92% โดยมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ 8.61% ทำให้ธนาคารมีความแข็งแกร่งและสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผน
“ธนาคารพอใจกับผลประกอบการในงวดครึ่งปีแรก ซึ่งมีกำไรสูงที่สุดในรอบ 16 ปี โดยเฉพาะสินเชื่อมีอัตราการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการเติบโตจากสินเชื่อธุรกิจของภาคเอกชน ขณะเดียวกันคุณภาพของสินทรัพย์ดีขึ้นเป็นลำดับ นอกจากนั้นรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีการขยายตัวดีกว่าเป้าหมาย ทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานที่ดีต่อการรองรับการเติบโตในอนาคต”
นายมาร์ค อาร์โนลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารยังคงเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อรวมในปีนี้ไว้ที่ 11% แม้ว่าในช่วงครึ่งแรกปีนี้สินเชื่อรวมจะขยายตัวได้เพียง 4% ซึ่งไม่ถือว่าต่ำกว่าที่คาดการณ์ โดยในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าสินเชื่อจะขยายตัวต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมายได้ จากแรงหนุนของการปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอี รวมทั้งแนวโน้มการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจในครึ่งหลังของปีที่จะเป็นไปด้วยดี
ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกรุงศรีกรุ๊ปในไตรมาส 2 มีกำไรสุทธิ 3,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ในครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 5,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่สินเชื่อไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 12% อยู่ที่ 65,900 ล้านบาท ครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 4% หรือ 24,000 ล้านบาท จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ที่ 2.8% ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลดลงมาอยู่ที่ 35,900 ล้านบาท จากเดิม 38,100 ล้านบาทในไตรมาส 4 ของปี 2553
“ธุรกิจธนาคารในครึ่งปีหลังจะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการระดมสภาพคล่องเข้าสู่ธนาคาร โดยในส่วนของธนาคารกรุงศรีอยุธยามีสภาพคล่องในระดับสูง จึงเชื่อว่าจะสามารถรองรับการแข่งขันและดอกเบี้ยขาขึ้นได้”

2011年7月18日星期一

กรุงไทยดูดฝากสั้นจ่ายดอกเกิน3%

ธนาคารกรุงไทยสนองดอกเบี้ยขาขึ้น เข็นตั๋วแลกเงินพิเศษ อายุ 40 วัน จ่ายดอก 3.125% ต่อปี และตั๋วแลกเงินพิเศษ อายุ 4 เดือน ดอก 3.30% ต่อปี แอลเอชแบงก์ ขยับขึ้นดอกเบี้ย และตั๋วแลกเงิน
 นางนงนุช เทียนไพฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ธนาคารจึงได้ออกผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงินที่มีระยะเวลาลงทุนสั้นๆ เพียง 40 วัน และ 4 เดือน ให้ลูกค้าได้เลือกลงทุน ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามีความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านอัตราดอกเบี้ย
 สำหรับตั๋วแลกเงินที่จะออกจำหน่ายในครั้งนี้ แบ่งเป็น KTB-B/E พิเศษ อายุ 40 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.125% ต่อปี ยอดซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และ KTB-B/E พิเศษ อายุ 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด และโอนเงินต้นไปยังบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่ผู้ซื้อตั๋วแลกเงินได้แจ้งไว้กับธนาคาร โดยธนาคารจะจำหน่ายตั๋วแลกเงินพิเศษ ระหว่างวันที่ 7 -29 ก.ค.นี้
 น.ส.จุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการธนาคาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย กล่าวว่า ธนาคารได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและตั๋วแลกเงิน สำหรับลูกค้าเงินฝากตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อเป็นการตอบรับกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น พร้อมให้ผลตอบแทนที่สูงและจูงใจเหมาะสมทุกระยะเวลาการฝาก ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว
 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จัมโบ้ ปรับเพิ่มเป็น 2.75% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เป็น 3.45% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 4-36 เดือน เป็น 3.50% ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน 3 เดือน ปรับเพิ่มเป็น 3.85% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน 4-36 เดือน เป็น 3.90% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.เป็นต้นไป.